SZANTA "Pałucki Przejar""

Szanta Pałucki Przejar
Bernardyn długowłosy


Młodzieżowy Champion Polski
Młodzieżowy Zwycięzca Polski Poznań'2005
Młodzieżowy Zwycięzca Klubu W-wa '2005,
3 x Zwycięztwo Młodzieży
1 x Zwycięzca Rasy
wolna od dysplazji - A
RODOWÓD